On Road / O firmie / Wizja, misja, wartości

Zapisz do Newslettera

Jeśli chcesz być informowany o nowościach w naszej ofercie i najważnieszych wydarzeniach - zapisz się do naszego Newslettera

Bookmark and Share

Bo koła muszą się kręcić...

       Misją On Road Truck Services jest prowadzenie na najwyższym poziomie  jakościowym działalności w zakresie usług utrzymania transportu i dystrybucji, w tym obsług, napraw i sprzedaży środków transportu oraz pozostałej działalności handlowej i usługowej związanej z pojazdami ciężarowymi. Nadrzędnym celem strategicznym jest stworzenie nowoczesnej sieci autoryzowanych serwisów pojazdów ciężarowych. Przyjęcie działalności serwisowo-naprawczej jako  działalności podstawowej, uzasadnione jest wieloletnim doświadczeniem w tej branży oraz posiadanymi zasobami . Wykorzystanie doświadczenia wieloproduktowości oraz wielooddziałowości pozwala firmie  na stworzenie unikalnej na rynku oferty dla firm z branży TSL. Poprzez zachowanie unikatowości ofert każdego oddziału spółka dociera do odmiennych grup klientów TSL na całym obszarze jej działania, maksymalizując penetrację rynku sprzedaży pojazdów, części i usług prowadząc do wzrostu wartości przedsiębiorstwa .

On Road Truck Services to dwa serwisy techniczne, z których każdy zapewnia:
* sprzedaż pojazdów ciężarowych,
* serwisowanie pojazdów ciężarowych,
* sprzedaż części zamiennych,
* usługi parkingowe.

Wartości

Wyniki. Wspieramy wartość firmy klienta

Uważamy, że osiągi naszych produktów i jakość usług oznaczają przede wszystkim oferowanie klientowi narzędzia, dzięki któremu może utrzymać wzrost swojego przedsiębiorstwa w dłuższym czasie tak, by jego sukces mógł być również naszym i vice versa.

Zaangażowanie. Poważnie traktujemy nasze obowiązki

Nie obawiamy się kwestionowania sposobu naszej pracy z myślą o spełnieniu oczekiwań naszych klientów, udziałowców i współpracowników oraz całego przedsiębiorstwa.

Robimy to, dążąc do ciągłego doskonalenia naszych produktów i usług zarówno w naszych codziennych operacjach, jak i w innowacjach, traktując priorytetowo wydajność działalności klientów, ochronę środowiska i bezpieczeństwo.

Niezawodność. Dotrzymujemy obietnic.

Dotrzymywanie słowa wobec naszych współpracowników i klientów jest częścią naszej kultury. Przyczyniamy się do dobrego imienia naszej spółki dzięki wywiązywaniu się z naszych obietnic dotyczących produktów oraz dzięki niezawodnym i ekonomicznym usługom świadczonym na czas.

Praca zespołowa. Pracujemy jako zespół z naszymi dealerami, dostawcami oraz klientami, by opanować zmiany.

Nasi klienci, dostawcy oraz sieć dealerów to koledzy z naszego zespołu, razem rozumiemy i opanowujemy zmiany, a naszym celem jest odkrywanie, w jaki sposób możemy być wszyscy razem konkurencyjni, by móc wykonać następny krok, uprzedzając naszych konkurentów.